Biografija

Biografija Dr med. Simić Srđan

 • Srđan Simić, rođen 12.07.1956. godine u Beogradu
 • Studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu započeo 1975/76 godine, a završio 1981., prosek 8,36
 • U specijalnoj neuropsihijatrijskoj bolnici u Kovinu zasnovao radni odnos 1984. godine
 • 1987.upisao specijalističke studije Neuropsihijatrije, i sa odličnim uspehom završio 1990. godine
 • Stekao zvanje specijalista Neuropsihijatrije
 • Posao specijaliste obavlja na odeljenju Neuroza i graničnih stanja, sve do juna 2005. godine, kada na ličnu inicijativu osniva odeljenje Dnevne bolnice
 • 1993. godine imenovan za Načelnika odeljenja Neuroza i graničnih stanja, a 2005. godine, po osnivanju Dnevne bolnice, Načelnik istog odeljenja
 • Završio edukaciju Gupa i grupni terapeut u okviru IZMZ u Beogradu, u klasi prof. T. Sedmaka
 • Konsultant Agencije “Mirna kuća” u nezi starih I bolesnih lica od 2014. godine
 • Koautor priručnika u programu obuke negovateljica za negu starih I bolesnih lica u kućnim uslovima Agencija “Mirna kuća” 2016. godine
 • Dugogodišnji član predsedništva psihijatrijske sekcije SLD Vojvodine
 • Član Srpskog lekarskog društva
 • Otac odrasle kćerke
 • Živi u Beogradu